Oswego Cinema 7 6/12/2015 – 6/13/2015

ENTOURAGE R
2:20P 4:50P 7:20P 9:45P
INSIDIOUS CHAPTER 3 PG13
12:50P 3:10P 5:30P 7:50P 10:10P
JURASSIC WORLD PG13
11:45A 2:30P 5:15P 6:40P 8:00P 10:45P
JURASSIC WORLD 3D PG13
1:10P 3:55P 9:25P
PITCH PERFECT 2 PG13
1:30P 4:20P 7:10P 9:50P
SAN ANDREAS PG13
1:50P 4:30P 7:30P 10:05P
SPY R
1:40P 4:35P 7:15P 10:00P